Organització del curs 2017-18
                                                                                                                           

                                                                                                                                                          

EQUIP DIRECTIU:

Directora: Sonia Colomer

Cap d'estudis: Paula Ramón                                                                                                     

Secretària: Carme Mir                                                                                        

 

Consell Escolar:

Presidenta: Sonia Colomer

Cap d’estudis: Paula Ramón

Representants dels Mestres:

Anna Alcalde, Margarita Caballero, Aurora Gil, Carme Rengel i Montserrat Obach.

Representants de pares i mares:                                                                                                        

Diego Belmonte, Albert Canal, Glòria Díaz, Antonio Domingo i Francisco Manuel Mesa.

Representant de l'AMPA: Xavier García

Representant del Personal d'Administració i Serveis ( PAS): Arantxa Larraínzar

Representant de l'Ajuntament: Gemma Boix                                                                                                         

Secretària del Consell Escolar: Carme Mir

Data de Constitució:   el 12/12/2016

Claustre:

Anna Alcalde, Marta Bautista,  Margarita Caballero, Sonia Colomer, Núria Comellas, Verònica Costa,

Ester Febrero, Marta Fernández, Montse Fortí, Cristina García, Aurora Gil, Elisabet Gorjón,

Teresa Jiménez,  Sandra Marini,  Carme Mir, Montse Obach, Natàlia Oliván, Eva Ordoñez,

Imma Picón, Paula Ramón, Clàudia Redondo, Carme Rengel, Sara Rodríguez, Esther Saavedra,

Laura Sala, Clara Salvà, Sònia Sánchez, Alba Torrent i Enric Udaondo.        

 

Tutories:

Equip de mestres de P-3

P3 A: Carme Rengel                P-3B: Elisabet Gorjón

  • Laura Sala (TEI)                                                                                                             

Equip de mestres de P-4

P4 A: Sara Rodríguez                  P-4B: Alba Torrent

  • Teresa Jiménez

Equip de mestres de P-5

P5 A: Aurora Gil/Imma Picón                 P5-B: Núria Comellas

  • Imma Picón

Equip de mestres de Primer de Primària

Primer A: Montse Colominas       Primer B: Sandra Marini

  • Carme Mir                                          

Equip de mestres de Segon de Primària

Segon A: Marta Fernández      Segon B: Ester Febrero

  • Eva Ordóñez

Equip de mestres de Tercer de Primària

Tercer A: Montse Fortí            Tercer B: Cristina García
  • Sonia Colomer

Equip de mestres de Quart de Primària

Quart A: Clara Salvà           Quart B: Esther Saavedra

  • Enric Udaondo

Equip de mestres de Cinquè de Primària

Cinquè A: Sònia Sánchez            Cinquè B: Margarita Caballero

  • Paula Ramón

Equip de mestres de Sisè de Primària

Sisè A: Natàlia Oliván         Sisè B: Montse Obach

  • Anna Alcalde

Especialitats:


Especialista de Música: Enric Udaondo

Educació Especial: Anna Alcalde, Clàudia Redondo i Marta Bautista.

Educació Física: Eva Ordoñez

Especialistes d’Anglès: Verònica Costa, Ester Febrero, Cristina García, Natàlia Oliván i

Imma Picón.

 

PAS:

Tècnica d'Educació Infantil: Laura Sala

Vetlladora: Carme Sanguino

Logopeda: Maite Planas

Administrativa: Arantxa Larraínzar

Conserge: Manel Godino

 

Serveis educatius integrats:

Psicopedagoga de l’EAP: Roger Llop

Treballadora Social de l’EAP: Esperança Fernández.