Organització del curs 2016-17
                                                                                                                           

                                                                                                                                                          

EQUIP DIRECTIU:

Directora: Sonia Colomer

Cap d'estudis: Paula Ramón                                                                                                     

Secretària: Carme Mir                                                                                        

 

Consell Escolar:

Presidenta: Sonia Colomer

Cap d’estudis: Paula Ramón

Representants dels Mestres:

Margarita Caballero, Montserrat Fortí, Jènnifer Guirao, MªSoledad Martín, Carme Rengel

i Montserrat Obach.

Representants de pares i mares:                                                                                                        

Blas Asensio, Diego Belmonte,  Albert Canal, Sandra Domingo, Francisco Manuel Mesa i

Meritxell Fornells.

Representant de l'AMPA: Xavier García

Representant del Personal d'Administració i Serveis ( PAS): Manuel Godino

Representant de l'Ajuntament: Gemma Boix                                                                                                         

Secretària del Consell Escolar: Carme Mir

Data de Constitució:   el 15/12/2014

Claustre:

Loli Acevedo, Anna Alcalde,  Margarita Caballero, Sonia Colomer,Núria Comellas,

Maria Expósito, Ester Febrero, Marta Fernández, Montse Fortí, Aurora Gil, Elisabet Gorjón,

Jènnifer Guirao, Teresa Jiménez,  Soledad Martín, Sara Martínez, Carme Mir,

Cristina Teruel, Montse Obach, Imma Picón, Paula Ramón, Carme Rengel, Sara Rodríguez, Laura Sala,

Esther Saavedra, Sònia Sánchez, , Gisela Silvestre, Alba Torrent i Enric Udaondo.        

 

Tutories:

Equip de mestres de P-3

P3 A: Margarita Caballero                P-3B: Alba Torrent

  • Laura Sala (TEI)                                                                                                             

Equip de mestres de P-4

P4 A: Aurora Gil/Imma Picón                   P-4B: Sara Rodríguez

  • Imma Picón

Equip de mestres de P-5

P5 A: Núria Comellas                P5 B: Elisabet Gorjón

  • Teresa Jiménez

Equip de mestres de Primer de Primària

Primer A: Carme Rengel        Primer B: Sara Martínez

  • Carme Mir                                          

Equip de mestres de Segon de Primària

Segon A: Marta Fernández      Segon B: Loli Acevedo

  • Enric Udaondo

Equip de mestres de Tercer de Primària

Tercer A: Soledad Martín            Tercer B: Jenni Guirao
  • Sonia Colomer

Equip de mestres de Quart de Primària

Quart A: Montse Fortí            Quart B: Gisela Silvestre

  • Esther Saavedra

Equip de mestres de Cinquè de Primària

Cinquè A: Maria Expósito             Cinquè B: Sònia Sánchez

  • Paula Ramón

Equip de mestres de Sisè de Primària

Sisè A: Cristina Teruel          Sisè B: Montse Obach

  • Ester Febrero

Especialitats:


Especialista de Música: Enric Udaondo

Educació Especial: Anna Alcalde i Gisela Silvestre

Educació Física: Esther Saavedra

Especialistes d’Anglès: Ester Febrero, Maria Expósito i Imma Picón

 

PAS:

Tècnica d'Educació Infantil: Laura Sala

Vetlladora: Carme Sanguino

Logopeda: Sílvia Gras

Administrativa: Arantxa Larraínzar

Conserge: Manel Godino

 

Serveis educatius integrats:

Psicopedagoga de l’EAP: Sabina Bosh

Treballadora Social de l’EAP: Esperança Fernández.